Ευκαιρίες καριέρας

Θέλετε να ενταχθείτε στην οικογένεια του Amor Cafe ? Θέλετε να κάνετε την πρακτική σας άσκηση σε κάποιο από τα τμήματα του Amor Cafe?

Θα χαρούμε να παραλάβουμε το βιογραφικό σας με κάποια σύντομη περιγραφή για το ενδιαφέρον σας.

 

email: hr@salkosa.gr

Menu